ตั้งชื่อแมว Naming your cat

หากคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อแมวว่าอะไรดี ลองดูชื่อด้านล่างว่ามีชื่อไหนไหมที่เหมาะกับลักษณะนิสัยแมวของคุณ

ชื่อแมวตัวเมีย

 1. น้ำฟ้า (Namfa) – หมายถึง “น้ำจากท้องฟ้า” หรือ “ฝน,” สำหรับแมวที่มีนิสัยสงบและอ่อนโยน
 2. ดาว (Dao) – หมายถึง “ดาว,” สำหรับแมวที่เป็นดั่งดวงดาวในชีวิตคุณ
 3. ส้ม (Som) – หมายถึง “สีส้ม,” สำหรับแมวที่มีบุคลิกภาพสดใสหรือมีขนสีส้ม
 4. มะลิ (Mali) – หมายถึง “ดอกมะลิ,” สำหรับแมวที่อ่อนโยนและน่ารัก
 5. ฟ้า (Fah) – หมายถึง “ท้องฟ้า,” สำหรับแมวที่มีบุคลิกสูงส่งและสงบ
 6. พราว (Prao) – หมายถึง “เจิดจรัส” หรือ “ประกายระยิบ,” สำหรับแมวที่มีบุคลิกภาพสดใส
 7. เพชร (Phet) – หมายถึง “เพชร,” สำหรับแมวที่มีค่าเหมือนกับอัญมณี
 8. ลูกหว้า (Look Wa) – หมายถึง “ลูกหว้า,” ชื่อที่น่ารักสำหรับแมวที่หวานและน่ารัก
 9. กัลยา (Kanya) – หมายถึง “หญิงสาว” หรือ “สาวน้อย,” สำหรับแมวที่มีความสง่างามและอ่อนช้อย
 10. ชมพู่ (Chompoo) – หมายถึง “สีชมพู” หรือ “ชมพู่,” สำหรับแมวที่มีนิสัยอ่อนโยนและเอ็นดู

ชื่อแมวตัวผู้

 1. สิงห์ (Singh) – หมายถึง “สิงโต,” สำหรับแมวที่มีความกล้าหาญและมีอำนาจ
 2. ทอง (Thong) – หมายถึง “ทองคำ,” สำหรับแมวที่มีค่าและสำคัญในชีวิตคุณ
 3. ช้าง (Chang) – หมายถึง “ช้าง,” ชื่อที่เหมาะสำหรับแมวที่มีความแข็งแรงและสง่างาม
 4. มงคล (Mongkol) – หมายถึง “มงคล” หรือ “โชคดี,” สำหรับแมวที่นำความโชคดีมาให้
 5. น้ำเงิน (Namngoen) – หมายถึง “สีน้ำเงิน,” สำหรับแมวที่มีดวงตาสีน้ำเงินหรือมีลักษณะพิเศษ
 6. บุญ (Boon) – หมายถึง “บุญคุณ” หรือ “คุณธรรม,” สำหรับแมวที่มีนิสัยดีและมีคุณธรรม
 7. เสือ (Suea) – หมายถึง “เสือ,” สำหรับแมวที่มีความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่
 8. พิชัย (Pichai) – หมายถึง “ชัยชนะ,” สำหรับแมวที่มีความกล้าหาญและชนะใจ
 9. กำพล (Kampon) – หมายถึง “แข็งแรง,” สำหรับแมวที่มีพลังและความกระปรี้กระเปร่า
 10. อินทรี (Inthri) – หมายถึง “อินทรี,” ชื่อที่สง่างามสำหรับแมวที่มีความคมชัดและยิ่งใหญ่

If you can’t decide what to name your cat, check out the names below to see if any suit your cat’s personality.

Female Cat Names

 1. Luna – Popular and celestial-inspired, perfect for a cat with a mysterious or serene demeanor.
 2. Bella – Italian for “beautiful,” suited for a cat with striking looks.
 3. Daisy – A sweet and simple name, great for a cheerful and playful cat.
 4. Willow – For a cat with a graceful and gentle nature, inspired by the willow tree.
 5. Nala – A name with African roots, famous from “The Lion King,” ideal for a loyal and brave cat.
 6. Cleo (short for Cleopatra) – A regal and historic name, fit for a cat with a majestic presence.
 7. Ruby – Perfect for a cat with a fiery spirit or a reddish coat.
 8. Olive – A peaceful and friendly name, suitable for a cat that brings calm to your home.
 9. Misty – Great for a mysterious or aloof cat, perhaps with a grey coat.
 10. Zoe – Meaning “life” in Greek, a vibrant name for an energetic cat.

Male Cat Names

 1. Oliver – A classic and friendly name, perfect for a sociable and affectionate cat.
 2. Leo – Short and strong, ideal for a cat with a bold and regal personality.
 3. Milo – A playful and cute name, great for an adventurous and curious cat.
 4. Max – A simple and strong name, suitable for a confident and independent cat.
 5. Simba – Inspired by “The Lion King,” perfect for a brave and noble cat.
 6. Oscar – For a cat with a bit of an attitude or a quirky personality.
 7. Charlie – A charming and easygoing name, great for a friendly and lovable cat.
 8. Jasper – A sophisticated name, ideal for a cat with a distinguished and calm demeanor.
 9. Felix – Latin for “happy” or “lucky,” a fitting name for a joyful and fortunate feline.
 10. Shadow – A great name for a cat with a mysterious vibe or a dark coat.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *