Category: English

 • ตั้งชื่อแมว Naming your cat

  หากคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อแมวว่าอะไรดี ลองดูชื่อด้านล่างว่ามีชื่อไหนไหมที่เหมาะกับลักษณะนิสัยแมวของคุณ ชื่อแมวตัวเมีย ชื่อแมวตัวผู้ If you can’t decide what to name your cat, check out the names below to see if any suit your cat’s personality. Female Cat Names Male Cat Names

 • ความลับของแมวสามสีที่คุณอาจจะไม่เคยรู้

  The Secrets of Calico Cats That You Might Never Have Known คุณมีแมวสามสีไหม แมวของคุณเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับ แมวสามสีเป็นแมวที่มีลักษณะเฉพาะทางสีขนที่น่าสนใจ มักจะมีสีดำ, สีขาว, และสีส้มหรือสีทองแดงผสมกันอย่างลงตัว สิ่งหนึ่งที่คุณอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับแมวสามสีคือลักษณะทางพันธุกรรมที่ทำให้ส่วนใหญ่ของพวกมันเป็นเพศเมีย การกลายพันธุ์ของสีขนนั้นเกี่ยวข้องกับโครโมโซม X และเนื่องจากเพศเมียมีโครโมโซม X สองตัวในขณะที่เพศชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียวและโครโมโซม Y ตัวเดียว ทำให้เพศเมียมีโอกาสสูงที่จะแสดงลักษณะของสีขนสามสีได้ แมวสามสีเพศชายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากมาก และมักจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น XXY ที่เรียกว่า Klinefelter Syndrome ในมนุษย์ แมวเหล่านี้มักจะเป็นหมันและไม่สามารถผลิตลูกได้ นอกจากนี้, ในหลายวัฒนธรรม แมวสามสีถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคดี ในประเทศญี่ปุ่น, แมวสามสีที่มีลักษณะเฉพาะสามตัวสีเรียกว่า “มิเกะ” และเชื่อกันว่านำความโชคดีมาให้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เป็นที่นิยมและถูกใช้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การเปิดร้านค้าใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพื่อหวังว่าจะนำพาความสำเร็จและความมั่งคั่งมาให้ Do you have a calico cat? Is…

 • เลี้ยงแมวในเมือง: สร้างสรรค์ชีวิตที่สุขสบายให้แมวในสภาพแวดล้อมเมือง

  การตัดสินใจเลี้ยงแมวในพื้นที่เมืองหรือคอนโดมิเนียมมีความท้าทายเฉพาะตัว ความเสี่ยงหลักที่แมวต้องเผชิญเมื่ออยู่ภายนอกบ้าน เช่น อุบัติเหตุจากรถยนต์และการถูกสุนัขกัด ดังนั้น การเตรียมบ้านและสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีของแมวในเมือง เพื่อให้พวกมันมีชีวิตที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี (สำคัญ) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมว: แมวต้องการความรักและการดูแลจากมนุษย์ ยิ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแมวมากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแมวก็จะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น เตรียมของเล่นสำหรับการเล่นร่วมกับแมว และของเล่นที่แมวสามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายของพวกมัน ความท้าทายและวิธีแก้ไข: การใช้พื้นที่: ในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ให้ใช้พื้นที่แนวตั้ง เช่น ชั้นวางของสำหรับแมวหรือต้นไม้แมวแบบติดผนัง เพื่อให้แมวสามารถสำรวจและอยู่อย่างกระฉับกระเฉง การจัดการเสียงรบกวนและความเครียด: เสียงรบกวนในเมืองอาจทำให้แมวเครียด การสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบด้วยที่หลบซ่อนและการพิจารณาใช้วิธีการกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภายใน: ใช้ของเล่นปริศนาและของเล่นสำหรับการโต้ตอบเพื่อให้แมวมีสมาธิทางจิตใจและความกระฉับกระเฉงทางร่างกาย ป้องกันความเบื่อหน่ายในสภาพแวดล้อมภายใน การดูแลสุขภาพและโภชนาการ: การตรวจสุขภาพประจำและอาหารที่สมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแมวที่อาศัยอยู่ภายใน โดยเฉพาะอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ภายใน ทีวีสำหรับแมว: จัดทีวีที่เล่นวิดีโอสำหรับแมวหรือหน้าต่างที่พวกมันสามารถมองเห็นโลกภายนอก เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจ เสาข่วน: เสาข่วนมีหลายประโยชน์ เช่น ป้องกันไม่ให้แมวข่วนเฟอร์นิเจอร์ และช่วยให้พวกมันยืดเหยียดร่างกายและดูแลสุขภาพเล็บ ต้นไม้แมว: ต้นไม้แมวเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับแมวที่อยู่ภายใน เพราะช่วยให้พวกมันได้ปีนป่ายและออกกำลังกาย พร้อมทั้งเป็นที่พักผ่อนและสังเกตการณ์สิ่งแวดล้อมจากจุดสูง กล่องทรายแมว: กล่องทรายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแมวที่อยู่ภายใน ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและมีขนาดที่เหมาะสมกับแมว ฝาปิดไม่จำเป็น หากกล่องทรายที่มีขายไม่เหมาะสม สามารถ DIY จากกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ การเลี้ยงแมวในพื้นที่เมืองหรือคอนโดมิเนียมนั้นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและความสุขของแมวเป็นหลัก ด้วยการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม…

 • ทำไมควรเล่นกับแมว – The benefits of playing with your cat.

  การเล่นกับแมวมีประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อสุขภาพกายและใจของแมว ดังนี้ การเล่นกับแมวสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การเล่นกับของเล่น การเล่นซ่อนหา หรือเล่นโยนบอล เป็นต้น การฝึกฝน (play trick) กับแมวเป็นการเล่นกับแมวอย่างหนึ่ง การฝึกฝนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความคิดของแมว ช่วยให้แมวได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการเชื่อฟังคำสั่ง ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการประสานงานการเคลื่อนไหว การฝึกฝนกับแมวมีประโยชน์หลายประการ เช่น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการฝึกฝนกับแมว: Playing with cats has many benefits, both for their physical and mental health. These benefits include: Playing with cats can be done in a variety of ways, such as playing with toys,…

 • Using Apple airtag to preventing pet loss

  Hey fellow cat lovers! 😺 If you’re like me and constantly worry about your adventurous kitty wandering off, using an Apple AirTag can be a real game-changer. Here’s a cat parent’s guide to using an AirTag to keep tabs on your feline friend: Combining an AirTag with good old-fashioned cat-proofing (like secure fencing and supervision)…

 • คุณอาบน้ำให้แมวคุณไหม Do you bath your cat?

  https://forms.gle/rmqSKkaXN2ExqRLd9

 • Tapeworms in Cats: Understanding, Treating, and Preventing

  Introduction Tapeworms are a common parasite in cats, causing discomfort and potential health issues. This article provides a comprehensive overview of tapeworm lifecycle, identification, treatment, and prevention in cats. Tapeworm Lifecycle Tapeworms are flat, segmented worms that live in the intestines of animals, including cats. The lifecycle of a tapeworm begins when a cat ingests…