Tag: พันธุกรรม

  • ความลับของแมวสามสีที่คุณอาจจะไม่เคยรู้

    The Secrets of Calico Cats That You Might Never Have Known คุณมีแมวสามสีไหม แมวของคุณเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับ แมวสามสีเป็นแมวที่มีลักษณะเฉพาะทางสีขนที่น่าสนใจ มักจะมีสีดำ, สีขาว, และสีส้มหรือสีทองแดงผสมกันอย่างลงตัว สิ่งหนึ่งที่คุณอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับแมวสามสีคือลักษณะทางพันธุกรรมที่ทำให้ส่วนใหญ่ของพวกมันเป็นเพศเมีย การกลายพันธุ์ของสีขนนั้นเกี่ยวข้องกับโครโมโซม X และเนื่องจากเพศเมียมีโครโมโซม X สองตัวในขณะที่เพศชายมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียวและโครโมโซม Y ตัวเดียว ทำให้เพศเมียมีโอกาสสูงที่จะแสดงลักษณะของสีขนสามสีได้ แมวสามสีเพศชายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากมาก และมักจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น XXY ที่เรียกว่า Klinefelter Syndrome ในมนุษย์ แมวเหล่านี้มักจะเป็นหมันและไม่สามารถผลิตลูกได้ นอกจากนี้, ในหลายวัฒนธรรม แมวสามสีถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคดี ในประเทศญี่ปุ่น, แมวสามสีที่มีลักษณะเฉพาะสามตัวสีเรียกว่า “มิเกะ” และเชื่อกันว่านำความโชคดีมาให้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เป็นที่นิยมและถูกใช้ในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การเปิดร้านค้าใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพื่อหวังว่าจะนำพาความสำเร็จและความมั่งคั่งมาให้ Do you have a calico cat? Is…